Photo: Mikael Olsson
Photo: Mikael Olsson
Linda Pedersen
Helping Out I, II, III, 2018
Bronze
35x17x17 cm
Jenny Källman
In Your Room, 2008
C-print
55×44 cm
Åsa Stenerhag
Reflections 1, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 2019
Stoneware
Variable Dimensions
Elin Elfström
Anna-Nicole & Baby, 2017
Oil paint on glass
33,5×41,5 cm
Elin Elfström
Paris, Britney & Baby, 2017
Oil paint on glass
33,5×41,5 cm

En konversation mellan Christian Andersson och Anna Kleberg Tham

Anna Kleberg Tham: VR är hett men du väljer att inte använda tekniken, eller gör du det?

Christian Andersson: Jag antar att jag använder mig av bilden av av Virtual Reality, mer än tekniken i sig. För mig har VR alltid haft ett performativt drag över sig, och detta intresserar mig. Ta tex när vi på en utställning betraktar någon som använder VR, inneslutna i ett headset, för ögonblicket avskilda från oss. Att se på något sådant och försöka föreställa sig var den personen i sinnet för tillfället befinner sig, samtidigt som vi ser denna människas kropp och reaktioner på en upplevelse utanför vår perceptiva horisont, det fascinerar mig. Jag tänker på avståndet och förvirringen det skapar att vistas i samma rum som en människa som närmast omedelbart blir omedveten om att hen är betraktad. Hens uppmärksamhet riktad mot en annan (virtuell) verklighet placerar faktiskt personen på en annan plats och detta orsakar enligt mig en slags gravitationsvågor ut i rummet. Jag smittas, upplever en annan slags verklighet, genom att betrakta någon som just då har fokus på ett scenario utom räckhåll för alla som befinner sig utanför denna personliga, temporära tripp.

AKT: Tänker också helt spontant på hur någon som är påtänd beter sig eller en person i djup intimitet med sin telefon, den berömda skärmbubblan…… Superintressant som du säger angående att uppleva en annan verklighet och ett annat medvetande. Här har vi ju ett möte med en över 100 år gammal klassisk erkänd skulptur och ett samtida verk som för tankarna till VR. Det uppstår ett svindlande möte mellan dåtid, nutid och framtid. Vad händer med vårt medvetande i det mötet och hur hade Rodin svarat på den frågan tror du?

CA: Ja, förlängningen av mitt resonemang kring att i ‘andra hand’ drabbas av en virtuell verklighet ledde mig till tankarna att placera ett VR headset på en skulptur och därigenom tänja gränserna ytterligare kring hur långt vår upplevelse kring denna andra verklighet kan sträckas. Vilken virtuell verklighet föreställer vi oss att skulpturen utsätts för, och kan vi ens tänka oss att ett objekt kan ha en subjektiv upplevelse? Dessa frågeställningar är som bekant närvarande i den allmänna diskussionen kring vart Artificiell Intelligens är på väg, och då detta ämne intresserar mig är det möjligt att mitt verk formats av tankar kring ‘det svåra problemet’ (The hard problem of consciousness) inom medvetandefilosofin. Frågan där är hur vi kan ha subjektiva fenomenella upplevelser om verkligheten består av materiella samband, dvs om den moderna fysiken hävdar att världen består av partiklar som styrs av mekaniska lagar, hur kan vi då förklara ett själsligt medvetande? Med tanke på skulpturens namn (L’Ombre / Skuggan) kan jag inte låta bli att tänka på om Rodin var inspirerad av Platon, som i sin grott-analogi liknade våra upplevelser vid skuggor på en vägg, dvs till sitt ursprung skilda från verkligheten. I sådant fall modellerade han faktisk en upplevelse när han skulpterade gestalten. Detta vore självklart intressant, då det öppnar för möjligheten till en existens utanför det vi ser: en figur som kastar och samtidigt upplever sin skugga. Var befinner sig i sådant fall denna andra figur?

I mitt verk på Thielska spinner jag vidare på denna fantasi och vänder så att säga ut och in på betraktandet, och i viss mån även betraktaren. Ett objekt som är fixerat just som objekt har nu en potentiell möjlighet att bli ett subjekt och när vi möter den ‘blick’ som skulpturen riktar mot oss så speglas vårt betraktande tillbaka mot oss. Vi ser nu vad vad skulpturen ‘ser’, och alltid ‘har sett’ utifrån en position för alltid materiellt fixerad, gjuten i brons. Nu öppnar vår blick dörren till en rörelse i själva skulpturen, en live feed som speglar vår verklighet sedd ur ett objekts perspektiv.

Begränsningen för hur långt vi vill resonera kring dessa lager av verkligheter sätts självfallet av vår fantasi och vi bestämmer själva hur långt in i denna labyrint vi vill leda oss. Rodin kan vi dessvärre inte fråga om vad han skulle tycka om dessa lager av tid och rum som eventuellt uppstår i mötet mellan hans skulptur och min, men tanken på hans tankar om det som nu händer är kittlande nog för mig.

AKT: Med risk för att ta för stora grepp här men tar fasta på labyrinten. Livet är ju inte linjärt det är en labyrint som kan vara lätt att gå vilse i eller som vi kanske borde våga gå mer vilse i. Men även en labyrint i form av de spår vi lämnar efter oss i våra livshistorier. Rodins skulptur är märkt av livet, en plågad, deformerad figur med platt nacke och klumpar till händer, en skugga eller ett spöke som tittar ner på betraktaren. Hjälper det oss på något sätt att sätta oss in i verket? Tänker också på det här med avsaknad av start och slutpunkt, som en möbiusfigur, en evig loop. Det är ju också ett sorts virtuellt skifte eller är jag ute och cyklar? Tänker på det fantastiska du sagt: ”the future memory of the viewer”, det är så fruktansvärt bra.

CA: Jag tror att det i viss mån oformliga, odefinierade i Skuggan är en nyckel, något som vi som betraktare, i förändring, stundtals odefinierade, kan förlora oss i. Om Rodin i sina tidigare år var en klassisk skulptör, formad av salongskonstens objektifiering, så händer något i hans senare skede i livet. Skulpturernas form verkar då ta över motiven och rendera dem till något långt mer trancendent. Hans stamcell blev under dryga tjugo år Helvetesporten, ett gestaltningsuppdrag som aldrig realiserades, men som Rodin ständigt använde som en ursoppa, ur vilken han manade ett antal av sina mest kända verk. Denna samplande attityd är inte bara modern för sin tid, den har också enligt mig en faktisk funktion, den att behålla skissens omedelbara energi gentemot en rigid produktionsapparat. Det är som om att han låter en första tanke leva kvar, fri från att överarbetas. Jag tror att det är denna direkta energi vi kan känna inför de verk som egentligen var menade som en mindre del i en större helhet. Kanske var han en mästare på att lura sig själv att Helvetesporten faktiskt skulle bli av, och detta blev hans fungerande metod. I viss mån känner jag att det är just därför jag så att säga har rätten att applicera min skulptur Ombre, RiftSkuggan, då attityden i Rodins tillvägagångssätt var ett slags pågående redigerande i sig. Skuggan är så att säga fortfarande under förhandling. Högra armens oformliga stump lät han till exempel den tjeckiska skulptören Josef Maratka skulptera om till en hand 1904, tjugofyra år efter det att skulpturen första gången färdigställdes. Det innebär till exempel att Skuggan i Thielska galleriets trädgård är en annan än den skulptur som står i trädgården till Musée Rodin i Paris. Här uppstår en slags multipla identiteter, flytande i tid och rum; Kanske är den högerhänta L’Ombre (gjuten 1946) på Musée Rodin gestalten som kastar Skuggan (1880) i Thielska galleriets trädgård 2019.

AKT: Dina verk är ofta mångbottnade, har flera lager och är möjliga att betrakta och läsa av på olika sätt. Min upplevelse är att den konceptuella idén är viktig för dig och att du på många sätt utgår ifrån den. Samtidigt finns det en lekfullhet i dina verk, vilket även gäller Ombre, Rift, det skulle vara väldigt intressant om du vill berätta något om det?

CA: Mina verk börjar oftast som ett infall, som att jag ser något skymta i ögonvrån. Detta något försöker jag sedan tyda, delvis genom att jämföra och kombinera det med andra glimtar jag haft, delvis genom att koncentrerat försöka fokusera på detta något som nu hittat sin väg in i mina tankebanor. Det är en ganska svår process att förklara, då den är intuitiv och väldigt fokuserad på samma gång, lite som att befinna sig inuti en spegelkula vrängd ut och in, där fasetter då och då blänker till. Dessa försöker jag skönja och koda och till slut bildar dessa fragmenterade blänk en repeterad signal jag sakta lär mig tyda. Det är först efter detta som ett slags koncept växer fram, när jag kan börja se mitt infall utifrån, vilka erfarenheter, tankar och referenser det uppstått ur. Sedan brukar formen falla på plats av sig själv, jag har så att säga lämnat plats för något som bara passar just där. När själva konstverket sedan växer fram är den största utmaningen att i uttrycket behålla den lätthet och lust jag upplevde vid mitt första infall. Jag tror att ekot av denna första råa, mångfasetterade kreativitet är nyckeln till att få ett verk att kommunicera, att få betraktaren att känna igen något de aldrig sett. I Ombre, Rift hoppas jag att en sådan känsla kan uppstå, att det ter sig fullkomligt naturligt att se Skuggan iklädd ett headset, att skulpturen i viss mån bara väntat på att få bära dem och nu har den tiden kommit. Kanske kan då känslan av en annan slags verklighet växa fram, en där skulpturer upplever något som vi bara kan fantisera om.

Christian Andersson
Ombre, Rift 2019
Modified Virtual Reality headset on sculpture
Fia Backström
Facing her land – Notes from elsewhere
Ridhima Pandey, 10, India, 2019
3D printed PLA
Fia Backström
Facing her land – Notes from elsewhere
Destruction by typhoon Haiyan in Tanauan, Philippines November 14, 2013. (MNS photo), 2019
Cyanotypi process, pigment print on Forex
Fia Backström
Facing her land – Notes from elsewhere Greta Thunberg, 16, Sweden, 2019
3D printed PLA
Fia Backström
Facing her land – Notes from elsewhere
Aerial view of dam collapse in Brumadinho, Brazil, January 25, 2019 (Reuters), 2019
Cyanotypi process, pigment print on Forex
Fia Backström
Facing her land – Notes from elsewhere
Marinel Ubaldo, 21, Philippines, 2019
3D printed PLA
Linda Pedersen
Gate (Piggy’s Dream), 2019
Sand cast aluminium
Linda Pedersen
Little Helpers, 2019
Acrystal and plaster
Linda Pedersen
Little Helper, 2019
Acrystal and plaster
SHE’S HERE published by Art & Theory Publishing, designed by Maja Kölqvist
Cecilia Edefalk
Cut out, 1987-2012
Mixed media
38×30 cm
 
Antoinette Aurell
“She’s Here” (Jane and Maggie), 2006-2012
Silver gelatin type LE print
78×29 cm
Anne Daems
72 Girls and Some Boys Who Could Be Models, 2005
(Mother and daughter)
Pigment print
66.5×46.5 cm
Jenny Källman
The Puddle, 2012
Pigment print
116,5×80 cm

The lake, 2012
Pigment print
116,5×80 cm
Anna Kleberg Tham
Självporträtt (Falsterbo), 2011
Pigment print
43.5×31 cm


 

 

 

 

 

 

 

Catalogue press here

OPENING 9 JUNE!

dsc08233webliten

dsc08254webliten

dsc08261webliten

dsc08269webliten

dsc08273webliten

dsc08276webliten

dsc08280webliten

dsc08282webliten

dsc08283webliten

image007

webElisabethWesterlundCocoon2016

webCharlotteGyllenhammar_NightDescend2014

ramikhourymadonnafrandamaskus2016

webBellaRune_Konsekvensanalys2016

webEbbaBohlin(1,5 x 2,1573733…) embodied2016

albinloostromfaceplant2016

webJoakimOjanenDeninrekretsen2016

The-Garden-Party-Samitida-Svensk-Skulptur--

The Garden Party — Samitida Svensk Skulptur -1

The Garden Party — Samitida Svensk Skulptur -2

EE_NewLow_Kamarade

Elin Elfstom New Low Press-1Elin Elfstom New Low Press-2

ElinElfström_CarrieKimono2016

ElinElfströmCarrieKimono_LowPoint2016

ElinElfström_PoshNude2016

ElinELfströmRedBull2016

ElinElfströmParis2016

ElinElfströmGemStone2016

ElinElfström_TakeAwayIII_2016

ElinElfströmNewLow_inst

ElinElfströmMisha(doobie)2011

ElinElfströmAnnaLynne2011

Mela_Kamarade

Mela_Kamarade-2

Mela_Kamarade-1

DSC07108web

DSC07107web

DSC07111web

DSC07114web

DSC07123web

DSC07126web

DSC07131web

Kamarade_C-Print_Card_text

Kamarade_C-Print_4

c_print_press-text_web-1

c_print_press-text_web-5

DSC_2042site

Brian Hubble, Ren Hang and Casia Bromberg

 

DSC_2085site

Berber Theunissen, Yasmine Laraqui, Mads Teglers, Sophie Mörner, Casia Bromberg

 

DSC_2066site

Mads Teglers, Slava Mogutin and Martin Gustavsson

 

DSC_2062site

Jwan Yosef

 

Theodor Johansson

Theodor Johansson

 

Ren Hang and Jennifer Abessira

Ren Hang and Jennifer Abessira

 

Trinidad Carrillo and Slava Mogutin

Trinidad Carrillo and Slava Mogutin

Falsterbo_Vykort-1

Falsterbo_Vykort-2

Albin_Melka_Kamarade-co_Falsterbo

litenDSC02018

litenDSC02145

litenDSC02148

litenDSC02153

litenDSC02185

litenDSC02179

litenDSC02189

litenDSC02165

litenDSC02141

litenDSC02144

litenDSC02142

Reportage by Cahiers de Photo here

CahiersdePhotoKamarade-1

Elin-Jakob_Kamarade

Elin_Jacob_Kamarade-PressText

DSC01797

DSC01811

DSC01815fb

DSC01819

DSC01821

DSC01840

DSC01835

DSC01831

DSC01829

DSC01823

DSC01871

 

EWkonstenihemmet

Presstext

Bios

dsc00427mindre

dsc00423mindre

dsc00416mindre

dsc00415mindre

dsc00276mindre

dsc00290mindre

dsc00362mindre

dsc00419mindre

dsc00421mindre

pergolamindre

Alfred Boman, Pergola, 2014. With Work for the Pergola by Jim Thorell, 2014

Alfred Boman, Pergola, 2014. With Work for the Pergola by Jim Thorell, 2014

Rorschach_text-1

Jenny Källman, Sisters Smoking, 2011, Christian Andersson, Self Portrait/Living Fossile, 2013, Anna Bjerger, Veil, 2014

Jenny Källman, Sisters Smoking, 2011, Christian Andersson, Self Portrait/Living Fossile, 2013, Anna Bjerger, Veil, 2014

 

Christian Andersson, The Rorscahch in Practice, 2013

 

Jenny Källman, Spear, 2011, Stairway to Hell, 2014

Jenny Källman, Spear, 2011, Stairway to Hell, 2014

dsc00093 Christian Andersson, The Rorscahch in Practice, 2013, Anna Bjerger, Veil, 2014

dsc00125
Jenny Källman, Sisters Smoking, 2011

dsc00129

dsc00131 Anna Bjerger, Birds Eye, 2013

dsc00136

dsc00137

Somebody Else by David Wiberg on YouTube http://www.youtube.com/watch?v=E0XiV50p6lo

John Scarisbrick, Håkan, 2012, Martina Hoogland Ivanow, Alexa Wilding, Satelite, 2010, Sophie Mörner, JD Samson, 2006, Erika Wall, Jeremy Deller, 2014

John Scarisbrick, Håkan, 2012, Martina Hoogland Ivanow, Alexa Wilding, Satelite, 2010, Sophie Mörner, JD Samson, 2006, Erika Wall, Jeremy Deller, 2014

 

Sophie Mörner, JD Samson, 2006, Erika Wall, Jeremy Deller, 2014, Mikael Jansson, Astrid Lindgren Furusund, 1998

Sophie Mörner, JD Samson, 2006, Erika Wall, Jeremy Deller, 2014, Mikael Jansson, Astrid Lindgren Furusund, 1998

 

David Wiberg, Somebody Else, 2014

David Wiberg, Somebody Else, 2014

 

Gustav Hallmer, Frederik of Communions, 2014

Gustav Hallmer, Frederik of Communions, 2014, Mathias Johansson, Lena, 2009

AFFISCH_KAMARADE

kamarade_anni_opening

kamarade_anni_leppala

IMG_4531ny

IMG_4529

anni_ 016

013

011

curtain-in-mirror

IMG_4549

kamarade_anni__16

Randanteckningar-1

Randanteckningar-2

Randanteckningar-3

AKSHE'S HERE_PRESS RELEASE ENGLISH 110412


Jenny Källman, Water torture, 2012


Anne Daems, 72 Girls and Some Boys Who Could Be Models, 2006


Jenny Källman, The lake, 2012, Cecilia Edefalk, Cut out, 1987-2012

mg5786
Cecilia Edefalk, Cut out, 1987


Anna Kleberg, Självporträtt (Boipeba), 2012


Kaja Leijon, Between Girls, 2007

_MG_5857
Antoinette Aurell, She’s Here, 2006-2012

_MG_5853Antoinette Aurell, She’s Here, 2006-2012

"She's Here" (Jane and Maggie), 2006-2012
Antoinette Aurell, She’s Here (Jane and Maggie), 2006

Anne Daems 72 Girls and Some Boys Who Could Be Models, 2006 Framed pigment print 66.5x46.5 cm 26.000 SEK

Anne Daems, 72 Girls and Some Boys Who Could Be Models, 2006

 

Anne Daems 72 Girls and Some Boys Who Could Be Models, 2006 Framed pigment print 66.5x46.5 cm 26.000 SEK

Anne Daems, 72 Girls and Some Boys Who Could Be Models, 2006

 

Anne Daems 72 Girls and Some Boys Who Could Be Models, 2006 Framed pigment print 66.5x46.5 cm, ed. 3 26.000 SEK

Anne Daems, 72 Girls and Some Boys Who Could Be Models, 2006

Invitasjonskort She's here-2

bilde-2

bilde-4

bilde-5

bilde-11

bilde-131

bilde-17

bilde-25

bilde-29

bilde-30

index

4255

4271

4489

lika11

_mg_5056

_mg_5081

_mg_5076

_mg_5086

_mg_5024

_mg_5007

_mg_4995

_mg_5028

gunvor-nelson_fog-pumas

like-bild-1

LIKA poster by Studio SM

LIKA performance Anna Kleberg och Ulrika Sparre

finin

1Åsa Jungnelius, Karin Wikström

3
Thomas Elovsson

4Ulrika Sparre, Peter Scott

5Johan Nobell

11Jenny Källman, Daniel Jensen

16
Jenny Källman

18
Jenny Källman

6Bigert & Bergström

17Bigert & Bergström

15Bigert & Bergström

Bigert & Bergström Short Circuit No.19 film
enforalla

_mg_2Miriam Bäckström, Jakob Krajcik, Julia Peirone

_mg_3Jakob Krajcik, Julia Peirone, Hans Isaksson, Bigert & Bergström

_mg_4Julia Peirone, Hans Isaksson, Bigert & Bergström

_mg_5Denise Grünstein, Anders Widoff, Anders Krisar

_mg_6
Zandra Ahl

_mg_7Bigert & Bergström, Ulrika Sparre, Denise Grünstein

_mg_8Hans Isaksson

_mg_9Lukas Götman, Thomas Elovsson, Jenny Källman, Johan Nobell

_mg_10Martin Wikström, Lukas Götman, Thomas Elovsson, Jenny Källman, Johan Nobell, Ulrika Sparre

_mg_11Jenny Källman, Johan Nobell, Ulrika Sparre, Elisabeth Westerlund

kungsten

tolkningar1

tolkningar2

tolkningar3

tolkningar4

radiolove

dubbelradiolovesid

dubbelradiolove

tipi

Exif_JPEG_PICTURE

Exif_JPEG_PICTURE

Exif_JPEG_PICTURE

Exif_JPEG_PICTURE

Exif_JPEG_PICTURE

Exif_JPEG_PICTURE